Cursus boosheid

De cursus: "Omgaan met boosheid" start een paar keer per jaar en heeft 4 bijeenkomsten. Als je goed leert omgaan met boosheid heb je nooit meer ruzie. Je bent in staat om een confrontatie aan te gaan en op een opbouwende manier op te lossen. Het voorbeeld van boos zijn krijg je mee uit de opvoeding, eigenlijk is dat de enige manier van ervaren vóór je andere mensen leert kennen en dus andere vormen van boosheid. Boosheid is een universele emotie die door alle mensen, geletterd of ongeletterd, gevoeld wordt. Boosheid heeft een belangrijke functie, het zorgt ervoor dat je contact hebt met je grenzen. Wanneer iemand over je grens gaat wordt dat ervaren door een lichamelijk gevoel.
Zie het als een signaal, een waarschuwing of een inzicht.
Je lichaam en geest roepen als het ware: STOP of NEE.
Goed omgaan met dat gevoel voorkomt agressie en frustratie, zowel voor jezelf als voor je omgeving. De cursus wordt gegeven in kleine groepen of individueel en is inclusief cursusmateriaal.

Als u informatie wilt hebben over de datum van de eerstvolgende cursus, link dan hier: