Cursus puinruimen

De cursus 'Puinruimen'bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit en aan het oplossen van weerstanden in een relatie. Het gaat niet alleen over de liefdesrelatie dan wel over alle belangrijke relaties die je in je leven onderhoud. Hierbij kun je denken aan familie, buren, collega's enz. Het doel is op een effectieve wijze met communicatie om te gaan zodat het mogelijk is om in gesprek te blijven en daarbij ook je persoonlijke doelen te bereiken. Het boek geeft je inzichten in de ontwikkeling en ontstaan van gedrag, zodat er meer begrip ontstaat voor het gedrag van jezelf en van je partner.( of anderen ) Ik pleit daarbij voor de inspanningen die je kan leveren om een relatie te behouden en voor de kwaliteit te knokken. Je kunt immers van jezelf niet scheiden.

Als u informatie wilt hebben over de datum van de eerstvolgende cursus: