Cursus vriendschap

Middels de 6-delige cursus "vriendschap" wordt u in staat gesteld om in een kleine groep uw bestaande vriendschapsrelaties te evalueren. Nieuwe vriendschappen aan te gaan en te onderhouden.
Als leidraad wordt het boek: "Handboek voor vriendschap." gebruikt.
Auteur: Annette Vijverberg.
Informatie vindt u via de link Boeken


Voor de adressen van de cursusbegeleiders gaat u naar de link Adressen cursusbegeleiders

Als u informatie wilt hebben over de datum van de eerstvolgende cursus: