Cursus zelfwaardering

Binnen de praktijk voor communicatie starten er jaarlijks meerdere cursussen ter bevordering van zelfwaardering. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur verdeeld over enkele maanden. Zelfwaardering is een diep innerlijk weten dat je in staat stelt met je verstand de aanpassingen in je leven aan te kunnen en dat je het recht hebt op geluk en succes en het genieten daarvan. Hoe breng je dat in de praktijk?
Je lot in eigen handen nemen, sturing geven aan je wensen en verlangens, kijken naar de mogelijkheden om doelen te bereiken en je grenzen te laten zien. Zelfwaardering geeft je een gevoel van kracht en zeggenschap in je eigen leven. De cursus heeft als doel zelfwaardering te ervaren en het als zodanig in het dagelijks leven toe te passen. Als leidraad wordt het boek: "Je leven in eigen beheer." gebruikt.
Auteur: Annette Vijverberg.
Informatie vindt u via de link Boeken

Voor de adressen van de cursusbegeleiders gaat u naar de link Adressen cursusbegeleiders
Voor de data van de nieuwe cursussen voor leken en collega's gaat u naar de link cursus data