Thema

Binnen mijn praktijk en op locatie is er een mogelijkheid voor bedrijven en verenigingen om een themadag of een lezing te laten verzorgen. Het onderwerp of activiteit kan in overleg gekozen worden, zodat het aansluit bij de bestaande behoefte. Een voorbeeld van een themadag die regelmatig gegeven wordt kan de bedoeling duidelijker maken. Concept: Themadag met het onderwerp boosheid.

Opening van de dag met een ontspanningsoefening,

Voorstellen van mezelf en van de deelnemers
Invullen naamkaartjes.
Uitleg over de emotie boosheid.( het doel )
Oefening die leidt naar inzicht over de manier van omgaan met je eigen boosheid.
Wat is de ervaring met boosheid in je eigen leven?
Wat wil je bereiken met je boosheid?
Wat is je mening of overtuiging tav. Boosheid?
( de laatste 3 vragen worden behandeld in subgroepen met vragenlijsten en met elkaar in de hele groep besproken )

Na de lunch.

Verschillende soorten boosheid worden uitgelegd.
Richtlijnen om met je woede om te gaan.
Soorten conflicten.
De lichaamstaal van boosheid.
De regels bij het ruzie maken.
De stadia van ruzie maken.
Het begeleiden in het oplossen van een conflict.
Praktische oefeningen. (als de tijd het toelaat)
Evaluatie en het uitdelen van de documentatie van deze dag.

Er zijn diverse onderwerpen en samenstellingen van een programma mogelijk!


Lezingen.

Voor verenigingen en bedrijven worden er ook lezingen verzorgd. Onderwerp is vaak de inhoud van een van de boeken die ik heb geschreven. Voor meer informatie kunt u linken naar Boeken Natuurlijk is ieder onderwerp wat zich binnen mijn vakgebied aandient mogelijk.

Voor direct contact kunt u linken naar Contact